Ziggurat Nedir Kısaca Bilgi

- in Nedir

Ziggurat Eskiçağ’da Mezopotamya’da yapılmış, bir çok kattan oluşan kule biçimindeki tapınaklara verilen ad.

En ünlü örneklerinden biri Irak’ın Ur kentindedir.

Bu yapılar form olarak, Meksika’nın Yucatan yarımadasında hüküm sürmüş Mayalardan arta kalan tapınak piramitlerle şaşırtıcı bir benzerlik sergilerler.Bir çok bilgin, dünyanın uzak köşelerindeki kule ya da piramit biçimli dinsel yapıların farklı kültürlere mensup insanların sahip oldukları ortak bir din algısı sonucu rastlantısal olarak oluştuğunu savunmaktadır. Bu gibi yapı formları göklerde yaşayan tanrılara doğru uzanma çabasının birer ürünüdür Zıgguratların mimarı olan Sümerler, tanrılarının aileleriyle birlikte bu tapınaklarda oturduklarına inanırlardı.