Tüy Dikmek

- in Sözlük

Tüy Dikmek Deyiminin Hikayesi

Kötüye giden bir işi, büsbütün kötü bir duruma sokmak

Anadolu’nun bazı yerlerinde kurutulan tezeklerin üzerine, çubuk veya tüy dikilir. Tüyün, yapraklı ucu tezeğe batırılır. Tüyü bol olan yerlerde, bu iş için tavuk veya kaz tüyleri kullanılır. Böylece, kuruyan tezekler bir yerden diğerine kolaylıkla taşınır.