Sultan Sencer Türbesinin Mimari Özellikleri

- in Kültür

Sultankale’nin merkezinde Eski Merv mimarisinin esas ve çok büyük eseri olan Sultan Sencer Türbesi bulunuyor. Onun çağdaşları türbesi için, “Onun mavi (gök) kubbesi bir günlük yoldan gözüküyor” diye yazmışlardır. Sultan Sencer Türbesi o zamana kadar meydana getirilen türbelerin en muhteşemi olduğu gibi bu tarihten sonra da yapılanlar arasında en büyükler arasına girer. Türbe 27 x 27 m. ölçüsünde ve kare planlıdır. Yüksek galeri şeklindeki tamburun üstünde çift cidarlı kubbe sekiz kemer üzerine oturmaktadır. O güne kadar yapılmış olan en büyük açıklığa sahip olan (17 m.) kubbe ayrıca zarif tuğla kaburgalarla bezenmiştir.

Türbenin gövdesi, kendinden önce yapılmış Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu türbe gövdelerinden farklı olarak çok sade tuğla dokuya sahiptir. Tek tuğla sıralı yarım şaşırtmak, yatay istiflidir ama gövde sükunet içinde görkemi hissettirir.
Buna karşılık tamburun ayaklarında, iki tuğla dizileri şaşırtmak olarak kullanılmıştır. Tambur köşelerinde görülen dekoratif panolar geometrik desenlerle düzenlenmiştir. Bu desenleri oluşturan tuğlalar kesilerek kullanılmış ve aralarındaki zemin çini ile kaplanmıştır.

Türbede genellikle kenarları 24-25 cm olan kare ve kalınlığı 5 cm. olan tuğlalar kullanılmıştır. Kubbede kullanılan tuğlalar ise 38 x 25 x 5 cm. boyutlarındadır Türbenin yapılış tarihi 1157’dir.

Kaynak: Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı ve Sistem Elamanları