Şarlman Kimdir, Hayatı ve Yaptıkları

- in Tarih

Charlemagne empire ne zaman yaşamıştır, Frenk kralı Şarlman savaşları hakkında bilgi.

Charlemagne, erken Orta Çağın en büyük krallarından biriydi. Bir asker ve fatihti. Batı uygarlığının kurucularından biri olarak kabul edilir.

Charles (daha sonraları Charlemagne denilmiştir) Frankların kralı Pepin’in en büyük oğluydu. Franklar, Roma imparatorluğunun bir kısmını istila ettiler. Günümüzde Fransa ve Almanya olan bölgeye yerleştiler. Kral Pepin 768’de öldüğünde krallığını iki oğlu Charles ve Carloman arasında paylaştırdı. Üç yıl sonra Carloman ölünce Charles, Frank devletinin tek hakimi oldu.

Charles’m kral olarak hedefi kendine miras kalan krallığı genişletmek ve fethettiği topraklarda Hristiyanlığı yaymaktı. 40 yıldan fazla süren saltanatı süresince yaklaşık 60 askeri sefer düzenledi. İmparatorluğu, şimdi Fransa olan bölgeyi, Almanya’nın büyük kısmını ve Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İtalya, İspanya ile Balkan ülkelerinin bazı bölümlerini içine alacak şekilde genişledi.

Fetihleri ona Charlemagne Büyük KariI ismini kazandırdı. Papa 3. Leo, İtalya’nın bir kısmını devralmasını istedi ve 800’de, sonraları Kutsal Roma İmparatorluğu olarak bilinen imparatorluğun tacını giydi. Charlemagne’in ölümünden sonra imparatorluğu dağıldı.