Roman Nedir Kısaca Tanımı ve Özellikleri

- in Edebiyat

Roman Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, zamana ve kişiye bağlanarak anlatıldığı yapıtlardır.

Konusuna göre psikolojik roman, macera romanı, köy romanı, tarihi roman, egzotik roman, bilim kurgu romanı, biyografik roman; oluşturulduğu edebiyat akımına göre klasik roman, romantik roman, realist roman, natüralist roman gibi değişik isimlerle adlandırılır.
• Olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
• Kişi sayısı öyküye göre daha fazladır.
• Kahramanlar, bütün yönleriyle tanıtılır.
• Dünya edebiyatında ilk örneğini Gargantua adlı yapıtıyla ortaya koymuştur.
• Don Kişot adlı yapıtıyla Cervantes, dünya edebiyatında modern romanın ilk örneğini vermiştir.
Edebiyatımızda ilk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami
Edebiyatımızda ilk çeviri roman: Telemaque – Yusuf Kâmil Paşa (Fenelon’dan)
Edebiyatımızda ilk edebi roman: İntibah – Namık Kemal
Edebiyatımızda ilk tarihi roman: Cezmi – Namık Kemal
Edebiyatımızda ilk realist roman: Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk roman: Mâi ve Siyah – Halit Ziya
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
Edebiyatımızda ilk köy romanı: Karabibik – Nabizade Nazım