Protestan Lider Oliver Cromwell Hayatı

- in Tarih

Oliver Cromwell kafasının olduğu yer, Oliver Cromwell hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi.

Oliver Cromwell, İngiliz İç Savaşında krala karşı Parlamento tarafında savaşan tutucu Protestanların (Püritenler) lideriydi. Cromwell ve adamları hiçbir çarpışmayı kaybetmediler. Zaferleri, onu İngiltere’nin en güçlü adamı haline getirdi.

Cromvvell, İngiliz Parlamentosuna katıldığında 41 yaşındaydı ve Parlamento güçlerinin sıkı bir destekçisiydi. İngiliz İç Savaşı başladığında şövalyelerini kendi eğitti ve bu süvarilerin takma adları, ‘Kahramanlardı (İronsides). Bu süvariler, daha sonra Cromvvell tarafından komuta edilen, Parlamentonun ‘Yeni Model Ordu’suna katıldılar.

Savaşı kazandıktan sonra, Cromvvell ve diğer ordu liderleri, Kral 1. Charles’la anlaşma yapmak istediler; ama kral sözünde durmadı. Charles, halkı savaşa sürüklemekten dolayı mahkemeye çıkarıldı ve halk tarafından idam edildi. Cromvvell’in kralın cesedine yaklaştığı ve üzüntüyle şöyle söylediği rivayet edilir: “Gaddarca ama kaçınılmaz bir zorunluluk.”

Cromvvell’in İrlandalılara güveni yoktu ve bu nedenle İrlanda’da acımasız fetihler gerçekleştirdi. İskoçlar, genç kral 2. Charles’a yardım etmeye çalıştıklarında, onları da bozguna uğrattı.
Cromvvell, 1653 yılında ‘Kral Vekili’ unvanını aldı. Ülkeyi parlamentoyla yönetmeyi denedi. Alışılandan daha fazla dinî özgürlüğe izin verdi (Katolik İrlanda hariç). Parlamento ona krallık tacını teklif ettiğinde, bu teklifi geri çevirdi. Fakat öldüğünde, cenazesi bir kralınki kadar görkemliydi.