HalkbilimiGeleneksel El Sanatları

Osmanlı Padişahlarının Bayramlaşma Adetleri

Bayramlarda padişahlar Babüs-saade önüne kurulan tahtlarına otururlar ve bayram tebriklerini, önceden hazırlanan program ve sıraya göre kabul ederlerdi.

Her memurun tebrik töreninde (muayedede) davranışı değişik olurdu. önce padişahın hocası el öperdi. Sonra sırayla Kırım hanzadeleri el etek öperler ve onların arkasından nakibüleşraf, şehzade hocaları, üzengi ağaları. kapıcıbaşılar, şeyhülislâm, kazaskerler, ulema sınıfı mensupları, kapıkulu süvari bölükleri ağaları, yeniçeri ağası ve Yeniçeri ocağının ileri gelenleri, sarayın diğer mensupları ve teşrifata dahil olan başka kimseler el, etek veya tahtın saçağını öperek padişahın bayramını tebrik ederlerdi. Fakat şeyhülislam diğerleri gibi el, etek veya taht saçağını öpmez, sadece eğilirdi. Bu sırada mehter takımı devamlı olarak çalar ve toplar atılırdı.

Teşrifatçı esik öperek törenin bittiğini haber verir ve sonra padişah, hazırlanan alayla bayram namazına giderdi. Bayram namazından sonra, ikinci derecedeki Enderun mensupları etek öperlerdi. Sadrazam ve diğer vezirler ise, daha önceden arz-odasında padişahla bayramlaşmış olurlardı. Bu arada saray hizmetlilerine bahşişler de verilirdi.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 45

Kültürel Bellek

Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanmış bir Web sitesidir. Site içerikleri başta Ansiklopediler olmak üzere değişik kaynaklardan derlenmiştir. Gazi Üniversitesi ( Türk Halk bilimi Bölümü) öğrencilerinin folklor derlemeleri de sitemizde yer almaktadır. serkan.gakko@gmail.com iletişim kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı