Öğretmenler Günü İle İlgili Sözler

- in Belirli Günler Haftalar

Öğretmenler Günü İle İlgili Sözler, Özdeyişler, Deyimler

Bir ulus irfan ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin, yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla mümkündür. (Atatürk)

Öğretmenler! Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz, Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.(Atatürk)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan toplumunun en saygın unsurlarıdır. (Atatürk)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir ulus, henüz bir ulus adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da ulusu tutsaklık ve yoksulluğa terk eder. (Atatürk)

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk)

Yer yüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruftîni)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak suretle olur. (Atatürk)

Bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevreden insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitim olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz. Ali)

Heykeltraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison