Lokman Hakkında Kısaca Bilgi

- in Biyografi

LOKMAN, geçmişte Anadolu’da yaşadığı ileri sürülen ve hakkındaki bütün iddialar efsanelerle harmanlanmış olan halk kahramanı ünlü hekim.

Normal insan hayatının çok üzerinde bir ömür sürdüğü söylenir. Halk söylencelerinde ömrünün yedi kartal ömrü kadar olduğu, beslediği yedi kartaldan sonuncusu ölünce kendisinin de öldüğü anlatılmaktadır.

Lokman’m insanlara hekimliği öğreten bir peygamber olduğu yönünde söylentiler de vardır, ancak bunlar yeterince ayrıntılı değildir.

Lokman, halk dilinde doğru yolu gösteren bir bilge, devlet adamı ve şair olarak da anılmıştır. Fakat, çağdaş tıp çevrelerinde daha çok bir hekim, hekimliğin atası ve her derde çare bulan bir bilgin olarak simgelemiştir. Yalnızca ölüme çare bulamaz.