Liberalizm Nedir Kısaca

- in Nedir

Liberalizm nedir? Liberalizm ne demek, sözlük anlamı ve tanımı. Liberalizm hakkında kısaca bilgi.

Liberalizm;  toplumsal hayatta özgürlük ve serbestliğin en uç noktada uygulanmasını savunan siyasal ve ekonomik görüş.

Devletçiliğin karşıtıdır. Liberalizm, ilke olarak insanın iyi olduğuna inanır ve kişiyi her türlü toplum bağından kurtarma isteğiyle hareket eder. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler” deyişi, liberalizm düşüncesinin ana sloganına dönüşmüştür.

Liberal düşüncenin Avrupa’ya yayılmasında Voltaire, Diderot ve Rousseau gibi düşünürler çok önemli rol oynadı. Liberalizm, özellikle 19. yüzyılda, Avrupa’daki yeni ekonomi anlayışının oluşumunda büyük ölçüde etkili oldu. Liberal okula göre, devlet ve özel topluluklar araya girerek kişiler arasındaki rekabeti tedirgin etmemelidir, serbest bırakılan piyasa kendi dengelerini er ya da geç oturtacaktır. Bu görüşte olan iktisatçılar “rekabet” in mümkün olan en iyi sonuç ya da en az kötü sonuç olduğunu ileri sürdüler.