Lamii Çelebi Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri

- in Biyografi

Lamii Çelebi Kimdir? Kısaca Lamii Çelebi hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında kısaca bilgi.

Lamii ÇELEBİ, Türk divan şairi (14721532). Asıl adı Mahmut olup, babası Sultan l. Bayezidın hazine defterdarı olan Osman Çelebi, dedesi ise Nakkaş Ali’dir.

Bursa’da doğup büyüdü ve hayatı bu kentte geçti. Bursa Muradiye Medresesi’ne devam ederek sarf, nahiv, Arapça ve Farsça alanında eğitim aldı. Genç yaşta tarikat ve tasavvuf yoluna girdi ve bu konularda yazdığı şiirleriyle tanındı. Şiirlerinde atasözlerine, deyimlere, ahlak ve gerçek kavramlarına yer verdi. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa’ya kasideler sundu.

Genç yaşta Hüma Hatunda evlenerek Mehmed, Ahmed, Abdullah adında üç oğlu ve Safiye adında bir kızı oldu. Hayatı boyunca resmi bir görevde bulunmaması ve yalnızca eserlerinden kazandığı parayla geçimini sağlaması bakımından edebiyatımızın ilgi çekici simalarından biri olmuştur.

En ünlü eserleri, Hüsn-ü Dil (Güzellik ve Gönül), Ferhatname, Şehrengiz (Bursa hakkında), Münazara-i Bahar-ü Şita (Yazla Kışın Tartışması)’dır. Ayrıca Molla Cami’nin eserlerini (Şevâhidün’n-nübüvve, 1509) Türkçe’ye çevirmiştir.