Lamalar Hakkında Kısa Bilgi

- in Kültür

Lama nedir, Lama hayvanın özellikleri nelerdir. Lamalar neden tükürür. Lamalar Hakkında Kısa Bilgi

Güney Amerika’nın dağlık bölgelerinin hayvanı olan lama, devegiller (Camelidae) familyasındandır. Deve, nasıl Afrika ve Yakındoğu’daki çöllerde yaşarsa, lama ile benzerleri de (vikunya, guanako ve alpaka) And dağları bölgesinde yaşar. Bu ufak tefek memeli hayvanlar, şaşılacak derecede çeviktirler; kayalık arazide ve And dağlarının sarp yaylalarında, güçlük çekmeden dolaşırlar.

Ürkek ve korkak olan guanakolar (Lama huanaco), ekvator ile Ateş Ülkesi arasında, on beş-yirmi baştan oluşan sürüler halinde yaşarlar. Hızlı ve sevimli olan vikunya ve guanakolar yünü ve derisi için avlanırlar.

Lama (Lama glana) ve alpaka (Lama pacos), İspanyollar gelmeden önce Amerika kıtasında evcilleştirilmişlerdi. Lama yününden yerliler dokuma yapar, süt ve etiyle beslenirlerdi. Tezeği de, odunun çok kıt olduğu bu yerlerde yakacak olarak kullanılırdı. Tıpkı deve gibi, lama da yük hayvanı olarak kullanılır: Erkek lamalar, 50 kg yükü 20 km uzaklığa taşıyabilir. Alpaka özellikle, üstün nitelikteki yünü için beslenir. Çok kaprisli olan lamalar, öfkelendikleri zaman tükürük savururlar. Ayrıca bu hayvanlar, deve kadar az besinle yetinebilirler.