Kota Nedir? Kota Çeşitleri Nelerdir

- in Nedir

Kota nedir, ne demek, sözlük anlamı ve açıklaması. Kota çeşitleri nelerdir, iktisatta kota ne demektir.

KOTA. Belli bir miktar para ile alınacak olan mal türünü ve her türün oranını gösteren liste. Daha geniş tanımla bir ülkede, ithal edilecek malların miktar ve değer olarak sınırlandırılmasına denilir.

Kota, belli bir süreye göre düzenlenir, belirlenmiş süre içerisinde ithal edilecek olan malların miktar ve değeri sınırlanır.
Kotalar, dört gruba ayrılabilir:
Herhangi bir kotada yalnız mal miktarı belirlenir ve ithalatın hangi ülkeden ve kimler tarafından yapılacağı konusunda bir sınırlama getirilmez ise bu tür kotalara global kota adı verilir.

Kotaların bazı ithalatçılar arasında belirli oranlarda dağıtılmasına tahsisli kota denilir.

Belli bir miktara kadar olan malların ithalinden düşük gümrük vergisi alınması durumunda gümrük tarife kotası söz konusu olur. Bu miktar aşıldıktan sonra gümrük tarifeleri yükseltilir.

İthal olunan ham madde ve yarı mamullerin üretim sırasında belli oranlarda yerli faktörlerle birleştirilmesi halinde de karma kota söz konusu olur. Bir ülkede ödemeler dengesi açık verdiği zaman önlem olarak ithalatın sınırlandırılması yoluna gidildiğinde kotalar bu sistemin bir parçası olarak devreye sokulmaktadır.

İthalatın sınırlandırılması için alınabilecek diğer önlemler, yasa çıkarılmasına gerek gösterdiği halde, kotalar idari kararlarla yürütülebilir ve ithalatın sınırlandırılmasında kesin bir etkisi vardır. Oysa, örneğin aynı amaçla uygulanan gümrük tarifelerinde, tarifeler çok yükseltilse bile bunu ödemeyi üstlenebilecek ithalatçılar olabilir. Ancak kotaların bu olumlu yönlerinin yanında, bürokrasiyi artırma, uluslararası piyasada misilleme olayını yaratma, kaçakçılığı özendirme gibi olumsuz yönleri de vardır.