Kontenjan Nedir? Ne Demek, Sözlük Anlamı

- in Nedir

Kontenjan nedir, ne demek, sözlük anlamı. Kontenjan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Kontenjan: Bir yükümlülük veya yararlanma konusunda, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu topluluk.

Sözcük, çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ekonomik alanda, ithal edilecek malların miktarını sınırlayarak, ulusal sanayiyi koruma amacıyla kullanılan bir yöntem, ticaret alanında, bir malın alım satımında veya dağıtılmasında ilgili olanların her birine düşen pay ölçüsü (ithal miktarı) satış miktarı vb üniversitelerde olduğu gibi belirlenmiş, sınırlı bir miktar (öğrenci kontenjanı) anlamlarında kullanılan kontenjan, hukuk dilinde de, anayasa hukukumuza ilk kez 1961 Anayasası ile giren cumhurbaşkanı tarafından, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilen kişi karşılığında kullanılmıştır

Kontenjan senatörleri, Yüksek öğrenim yapmış ve kırk yaşını doldurmuş kişiler arasından, Cumhurbaşkanı tarafından atanmışlardı. Bu üyeler, çeşitli alanlarda hizmetleriyle tanınmış kişilerden ve en az bağımsızlardan seçilmesi şarttı.

Kaynak: Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt Sayfa 2742