Koloni Nedir Kısaca

- in Nedir

Koloni nedir, ne demek, anlamı ve tanımı, koloni hakkında kısaca bilgi.

Koloni: Emperyalist güçlerce, sömürgeleri kendilerine bağımlı kılmak ve onlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla kurulan kontroller sistemi.

1800’lerin sonlarına doğru yalnızca beyazların kolonilerinde, bazı kolonilerin özel nitelik taşıdıklarını anlatmak ve krallığa bağlılığın politik açıdan farkını belirtmek amacıyla iki değişik kullanımı olmuştur. Kolonizm sözcüğü bir koloni sistemini anlatmak amacıyla nadir olarak kullanılmıştır. 1900’lerden sonra yaygın olarak benimsenen emperyalizm sözcüğü ile birlikte ideolojik amaçlar ve sonradan elde edilen yerlerin yönetimini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. 1900’lerin ortalarında ise kolonizmin küçültücü bir anlamı olmuştur.

Zamanla, emperyalizm ve kolonizm kavramları ayrılmaya ve daha belirgin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Emperyalizm, Avrupa imparatorluklarının dinamizminin göstergesi olarak nitelendirilmiştir. Marksistler için sonradan elde edilen imparatorluklar, kapitalist toplumun özel karakteristiğidir. Kolonizm ise politik ve ekonomik kontroller bütünlüğünün sömürgelere zorla kabul ettirilmesini anlatmak amacıyla kullanılmıştır.

Kolonizm, sonraki gelişme döneminin koloni sistemini belirtmek, emperyalist güçlerce sömürgeleri kendilerine bağımlı kılmak ve onlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla kurulan bir kontroller sistemini göstermek anlamında düşünülmelidir.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2727