Koca Mustafa Paşa Kimdir?

- in Biyografi

Koca Mustafa Paşa Kimdir? Osmanlı sadrazamı Koca Mustafa Paşanın hayatı hakkında kısa bilgi.

Koca Mustafa Paşa ( – 1512). Osmanlı sadrazamı. Devşirme yolu ile saraya alınmış, sarayda yetiştirilmiş ve zamanla kapıcıbaşılığa kadar yükseltilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen II Bayezit zamanında görevli olarak Roma’ya gönderilmiş, Papa ile anlaşarak Sultan Cem’in zehirlenmesini sağlamıştır (1495). Roma’dan dönen Mustafa Bey, vezirlik payesi ile Rumeli Beylerbeyliği’ne atanmış ve aynı yıl içinde de Hersekzade Ahmet Paşa’nın yerine sadrazam olmuştur. Bayezit’in ölümünden sonra şehzade Ahmet’in tarafını tutmuş ve bundan dolayı da Yavuz Sultan Selim tarafından azledilmiştir. Şehzade Ahmet ile ilişkisini sürdürmesi üzerine de, Bursa’da idam edilmiştir.

Mustafa Paşa’nın, bugün kendi adıyla anılan semtte cami, medrese ve bunun çevresinde bir külliyesi vardır.