Kızılay Haftası İle İlgili Yazı, Bilgi

- in Belirli Günler Haftalar

Kızılay Haftası Nedir,  Ne Zaman Kutlanır, Önemi Nedir. Kızılay Haftası İle İlgili Yazı, Bilgi

(29 EKİM – 4 KASIM)

İnsanlar hiç umulmadık, beklenmedik zamanlarda felaketlerle karşılaşabilir. Deprem, savaş, yangın, sel, salgın hastalıklar bunların başında gelir. Böyle durumlarda onlara yardım edecek bir kara gün dostu gerekir.

Kızılay bu amaçla kurulmuş bir kurumdur. Kızılay’ı tanıtmak amacıyla her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihlerini kapsayan günler Kızılay Haftası olarak kutlanır.

KIZILAY’IN TARİHÇESİ

İsviçreli Dunant 1859 yılında Solferino’da yaralanan binlerce askerin çektiği acıları yakından gördü. Onlara yardım etti. Bu konuda da bir eser yazarak gördüklerini, yaşadıklarını dile getirdi.

İsviçre hükümetinin çağrısı üzerine 1863’te bir araya gelen 12 ülke, Du-nant’ın öncülüğünde Kızılhaç Derneği’ni kurdu. Dunant’ m ülkesinin bayrağından esinlenilerek Kızılhaç amblemi olarak beyaz zemin üzerine kırmızı artı işareti konuldu.

12 ülke arasındaki işbirliği kısa sürede yaygınlaştı. Bu ülkelerde Kızılhaç derneklerinin kurulmasından sonra Osmanlı Devleti de Cenevre Sözleşmesini imzaladı. 11 Haziran 1868’de İstanbul’da “Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti” kuruldu. Bu kurum, 14 Nisan 1877’de “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” adını aldı. Cemiyetin başkanlığına da Dr. Hacı Arif Bey getirildi. Bu cemiyet 1877-1878 Osmanlı-Rus ve 1914-1918 yılları arasındaki I. Dünya Savaşı’nda yararlı hizmetler verdi. Cumhuriyet döneminde bu kuruluşa büyük önem verildi. 1925’te Kızılay Hemşire Okulu açıldı. 28 Nisan 1935’tş de cemiyetin adı “Kızılay” olarak değiştirildi.

Türkiye Kızılay Derneği’nin Türkiye genelinde 660 şubesi vardır. 20 kan merkezi ve dispanseri, 30’u aşkın aş evi ile, hem yurttaşlarımıza hem de yurt dışında felakete uğrayanlara yardım eder. Irk, din, dil ayrımı yapmadan bir kara gün dostu olduğunu her yerde gösterir.

18 yaşını bitirmiş her yurttaş, Kızılay’ın asıl üyesi, sürekli üyesi, onursal üyesi, dost üyesi olabilir.

Okullarımızdaki Kızılay Kolu, bu insancıl kurumu tanıtıcı çalışmalar yapar. Buralarda toplanan paralar, Kızılay Kolu aracılığıyla Türkiye Kızılay Derneği’ne gönderilebilir. Yurttaşlar da para, mal, mülk bağışları, üyelik aidatları ile derneğe yardım edebilirler.

Türkiye Kızılay Derneği; yaşlılar için konukevleri, çocuklar için gündüz bakımevleri, kan merkezleri, gençlik kampları, öğrenci yurtları açarak, yardıma gereksinme duyan herkesi kucaklar.

BİR DAMLA KAN, KURTARIR BİR CAN.