Kızılay Haftası İle İlgili Şiirler

- in Belirli Günler Haftalar

KIZILAY

Anlatayım ben size

Hakiki dost kim bize

Yetimlere, öksüze

O yetişir, o koşar.

 

Destan olmuş dillere

Felâketli günlere

Yangınlara sellere

O yetişir, o koşar.

Mehmet DEMİRTAŞ

*************

KIZILAY

Ey, kara gün dostu, dertlere derman,

Ey fakir hâlini bilen Kızılay.

Felâket kapılara çöktüğü zaman

Ağlayan gözleri silen Kızılay.

 

Yangında, depremde, selde, savaşta

İlk imdada koşan sensin en başta.

Kimsesiz kalınca ihtiyar yaşta,

Sensin bize destek olan Kızılay.

 

Dost, düşman demeden derde koşarsın,

Her gönülde iman olup yaşarsın.

Her yaraya merhem, herkese yârsın.

Sevgiler üstünde kalan Kızılay.

Zeynep ARICAN

*************

KIZILAY

En kara günümüzde,

Bizi Kızılay korur,

Yoksulların, dertlinin,

Derdine derman olur.

 

Sel, deprem ve yangının

Devasıdır Kızılay.

Kimsesiz yetimlerin

Babasıdır Kızılay.

 

İyi günlerde yardım,

Ederiz Kızılay’a,

Bütün felaketlerden

Bir anda kurtuluruz.

 

Biz de öyle olalım

Yardım edelim bir ay.

Yapılan yardımlarla

Yaşayacak Kızılay.

Mehmet GÜLSEREN