Kıyamet Nedir? Alametleri Nelerdir?

- in Nedir

Kıyamet nedir? Kıyamet alametleri nelerdir? İslam da kıyamet olayı nasıl anlatılmıştır.

KIYAMET. Dünya’nın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacakları zaman.

Kıyamet, İslamiyete göre İsrafil isimli meleğin sûr’a üflemesiyle başlayacaktır. Yeryüzündeki bütün canlılar ölecek, gezegenler de birbirlerine çarparak parçalanacaklardır. Kuran’da çeşitli ayetlerde buna ait tasvirler vardır.
Kıyametin ne zaman kopacağı belli olmamakla birlikte, kıyametin alametleri Hz. Muhammed’in sözleri ile açıklanmıştır. Bunlar ana hatlarıyla sekiz maddede toplanabilir:
1- Zina, içki ve adam öldürme gibi olayların çoğalması.
2- Müslümanları nezle ve kafirleri sarhoş edecek bir dumanın çıkması.
3- Deccal’in ortaya çıkması.
4- Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması.
5- İsa peygamberin yeryüzüne dönmesi.
6- Güneş’in bir süre batıdan doğması.
7- Dabbetülarz isimli bir hayvanın yerden çıkarak insanlarla konuşması.
8- Yemen tarafından büyük bir ateşin görülmesi.

Kuran ve diğer İslam kaynaklarına göre kıyametin kopması şöyle olacaktır:

Deccal’in ortaya çıkışıyla bütün insanlar dalalete kapılacak, sonra İsa peygamber gelerek Deccal’i öldürecek ve bir iman devri başlayacak, sûr sesi yaşayan tüm canlıları öldürecek, ikinci sûr sesi bütün yaşayanları hayata çağırarak mahşerde toplayacaktır. Mahşer’ de, Allah’ın huzurunda muhakeme başlayacak, yapılacak hesaplaşmadan sonra günahı çok olanlar cehenneme, iyilikleri çok olanlar ise cennete gideceklerdir.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2676