Keman Hakkında Kısa Bilgi

- in Kültür

Keman nedir, Keman’ın Özellikleri Nelerdir, Keman Hakkında Kısa Bilgi

Keman, omuzla çene altına sıkıştırılıp tellerine yay sürtülerek çalman bir yaylı çalgıdır.

Teller üstüne parmakla basılınca titreşim uzunlukları azalır, ses perdesi yükselir. Seslerin şiddet, süre ve eklemlenişiyse, yaya bağlıdır.

Kemanın kökeni çok eskiye dayanır. Ortaçağ’da Doğu’ dan İranlılar ve Araplar aracılığıyla Avrupa’ya yayılan bu çalgı (Araplar, kemana rebab derlerdi), çeşitli değişikliklere uğradıktan sonra XVII. yy’da Monteverdi yle Batı’da yaygınlaştı, Cremona’lı çalgı yapımcılarının, özellikle de Antonio Stradivarius’un çalışmalarıyla en yetkin biçimine ulaştı. Yaşamı boyunca 1 100’ün üstünde keman yapan Stradivarius, bunları Avrupa’ nın en büyük saraylarına sattı.

Büyük keman yapımcıları döneminde çok kısıtlı alanda kullanılan keman, Vivaldi, Locatelli ve şeytan diye nitelendirilen Paganini’nin ustalıklarıyla modern bir tekniğe kavuştu. Haydn’la birlikte, oda müziğinin başlıca topluluğu olan yaylı çalgılar dörtlüsü oluştu.

Ayrıntılı anlatım olanakları, kemanın insan sesiyle karşılaştırılmasına yol açtı ve keman, orkestranın sopranosu olarak kullanılmaya başlandı.

Keman, Türk müziğinde de öteden beri önemli yer tutmuş, özellikle yakın dönemde, Sadi Işılay, Cevdet Çağla, Nubar Tekyay, Necati Tokyay, Hakkı Derman, vb. ünlü keman ustaları yetişmiştir.