İran Abadan Kenti Hakkında Bilgi

- in Bilgi Dünyası

Abadan Hakkında Kısa Özet Bilgi

(Abadan) Abadan İran’da kent. Huzistan ilinde, Basra körfezinin kıyısında, Şattülarap’ta bir adada yer alan Abadan İsfahan’ın yaklaşık 402 km güneybatısındadır. Nüfusu 300 000’dir. İran’daki petrol yataklarından gelen petrol boru hatlarının ulaştıkları kentte, dünyanın en büyük petrol arıtma tesislerinden biri kurulmuştur.

1047’de kurulan Abadan, 1908’de petrol bulunup bir yıl sonra da ilk rafineriler kurulmaya başlayıncaya kadar küçük bir kasaba olarak kaldı. 1951’e kadar dünyanın en büyük petrol arıtma tesisleri olan rafinerilerde, 1980’de İran-lrak savaşı başlayıncaya kadar, yılda 18 milyon ton ham petrol işleniyordu. Söz konusu savaş sırasında, gerek rafineri, gerek liman tesisleri aşağı yukarı bütünüyle yakılıp yıkılan kentin açıklarında da, Irak’ın 1983’te düzenlediği saldırı sonucunda, Basra körfezinin tarihindeki en büyük petrol kirlenmesi ortaya çıktı.