Hayvanlarda Üreme ve Çiftleşme Nasıldır?

- in Hayvanlar

Hayvanlarda çiftleşme şekilleri, Hayvanlar nasıl ürerler, Hayvanlarda cinsel hayat nasıldır.

Pek çok canlı nüfus, erkek ve dişi olmak üzere iki cinse ayrılmıştır. Bu canlılar, cinsel ilişkiyle ürerler (yeni yaşam oluştururlar). Hayvanlarda, erkek sperm hücresi, dişi yumurta hücresiyle birleşir. Bitkilerde, yeni bitki olarak gelişecek tohumları üretmek için, bir çiçeğin dişi kısmındaki ovul (döllenmemiş tohum) erkek kısımdaki polenle döllenir.

Bazı canlılar, erkeklik ve dişilik organları olmadığından cinsel ilişkiyle üremezler. Buna eşeysiz üreme denir. Örneğin amipler ikiye ayrılarak ürerler. Bazı deniz anemonları ve türdeşleri filizlenerek ürer. Yetişkin bir bitkinin kenarında küçük bir tomurcuk gelişir ve bir uçla tutunarak yeni bir canlı olarak büyümeye başlar. Daha sonra bu uç kırılır ve ortaya iki canlı çıkar. Sardunyalar ve başka birçok bitki kesilerek büyüyebilir. Büyük bir bitkiden kesilen gövde kök salar ve yeni bir bitkiye dönüşür.

Bazı bitkiler, omurgasızlar (omurgası olmayan hayvanlar) ve balıklar hermafrodittir. Bunun anlamı, çift cinsiyetliliktir. Çoğu hermafrodit, kendilerini döllemek yerine başka cinslerle ilişkiye girerek ürerler. Örneğin, kabuksuz sümüklü böcek ve yer solucanları eşlendiklerinde sperm değiştirirler ve böylece her iki hayvan da döllenmiş yumurta yumurtlar.

Genler

Canlı hücreleri 46 kromozomdan oluşan genetik malzeme içerir. Bunlar vücut yapımızı belirleyen tüm genleri taşır. Genler, yeni canlının ebeveynlerine benzemesini sağlayan bilgileri korur. Kromozomlardan bir tanesi ayrıca yavrunun cinsiyetini belirler, insanlarda iki cinsiyet kromozomu bulunur.

Hayvanlarda Kur yapmak ve çiftleşme

Erkek ve dişi hayvanların üremeyle sonuçlanan fiziksel hareketlerine çiftleşme denir. Hayvanların çoğu yılın belli zamanlarında çiftleşirler ve çiftleşmeye hazır olduklarında farklı davranışlar sergilerler. Pek çok erkek kuş, dişiyi etkilemek için şaşırtıcı gösteriler sergiler, bazıları da parlak renkli nesnelerden çekici düzenlemeler hazırlar. Bu davranış, kur yapmak olarak adlandırılır. Bazı hayvanlar, çiftleşmeye hazır olduklarını karşı cinse duyurmak için belli sesler çıkarırlar.

Hayvanların çiftleşme şekilleri, yumurta veya yumurtaların dişinin vücudu içinde (iç döllenme) ya da dışında (dış döllenme) döllenmelerine bağlıdır. Kurbağa ve balıklar gibi dışarıda döllenen hayvanlar çoğunlukla yumurta ve spermler salınmadan önce yakınlaşır ya da birbirlerine tutunurlar. Bu döllenme şekli, suda yaşayan hayvanlarda yaygındır; ancak yumurta ve spermler, kuru ortamda çok fazla yaşayamadıkları için pek çok kara hayvanı iç döllenmeyle çiftleşir. İç döllenmede, erkek spermi dişinin vücudu içindeki yumurtaya ulaşmak için vücuttaki bir açıklıktan içeriye girer.