Halk Oyunları Nasıl Ortaya Çıktı Kısaca Bilgi

- in Halk Oyunları

Halk Oyunları Nasıl Ortaya Çıktı? Halk Oyunlarının ortaya çıkışı ile ilgili kısaca bilgi.

Halk Oyunları Toplumların, hemen hepsinde çok eski çağlardan beri vardır. Henüz elbise giyme gereğini idrak edememiş, hatta medeni bir insan gibi yürümeyi beceremeyen insanların var olduğu dönemde bile insanlar, dans ediyor ve kendilerince bazı hareketleri ahenkli bir biçimde ve müzik eşliğinde yapıyorlardı. Hatta bazılarının en önemli işlerinden biri rakstı. Mehtaba raks edilir, karanlık geceye raks edilir, ateşe ve güneşe raks edilirdi. Yağmur için, karanlıktan kurtulmak için raks edilirdi. Çünkü raks insanların bağlı oldukları toplumun kültürel mirasını öğrenip savunması, yaşatması ve gelecek nesillere aktarması ile bir görevi yerine getirmesi demekti.

Bu nedenle ölülere tapma, bereket ve verimliliğe tapma vb. gibi amaçlan için, pek çok işi dansla yerine getirip yaşamlarını daha az sorunlu kılmak istiyorlardı. Böylece nesnel bir işlevi yerine getirme, doğayı evcilleştirme, bazen avına karşı bir üstünlük, bazen de totemin doğa üstü güçlerinden yararlanmayı törelerinde amaç olarak görüyorlardı.
Yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaçlardan doğan bu danslar, deneyler sonucu gelişerek sanatın ilk halklarını oluşturdu.