Halk Oyunları Nasıl Öğretilir?

- in Halk Oyunları

Halk Oyunlarının Öğretiminde İzlenecek Yol ve Yararlanılacak Yöntemler

1. A-Teorik olarak oyunun anlatılması; yöresi, adı, varsa öyküsü, oyunun yöresel Özellikleri, oyun formu hakkında kısa bilgilerin verilmesi

B- Hareketlerin açıklanması

2. A- Fotoğraf ve projeksiyon makineleriyle gösterim

B- Oyunun film ile gösterilmesi

3. Oyunun ritmi; ritme uygun sözel sayımı, el çırpma, ayak vurma ve çeşitli ritim araçları ile ritim çalışması

4. Ezgi eşliğinde ritim çalışması

5. Hareketlerin basamaklandırılması

6. Hareketlerin öğretici tarafından gösterilmesi

7. Hareketlerin notasyonla anlatımı ve yeterince tekrar edilmesi

8. Hareketi öğrenenlere toplu ve bireysel olarak tekrar ettirilmesi

9. Hareketin en önemli hatalardan (aksamalardan) başlayarak sırayla düzeltilmesi

10. Hareketin film ve video ile çekimi. Oynayanların hareketlerinin toplu ve bireysel olarak kaydedilmesi, oynatılarak yanlışlarının gösterilmesi ve düzeltilmesi

11. Hareketin şartlandırılması ve otantik oyun düzeyinde kabaca yerleştirilmesi

12. Pekiştirme ve hataların düzeltme çalışmalarının yapılması

13. Oyunda ifade bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması

14. Sergileme ve düzenleme çalışmalarının yapılması.