Ergenlik Dönemi Nedir? Kaç Yaşında Başlar

- in Nedir

Ergenlik dönemi nedir? Ergenlik dönemi kaç yaşında başlar?

Ergenlik dönemi 12-21 yaşlar arasını kapsar. Ergenlik dönemi cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan, bireyin bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı bir dönemdir. Bu dönemdeki gençler aşırı sinirlilik, giyime karşı ilgi, kendini beğendirme, karşı cinse ilgi duyma vb. davranışlar gösterir. Hızlı fiziksel, ruhsal ve sosyal değişmeler bu çağın temel özellikleridir.

Ergenlik dönemi erken ergenlik, tam ergenlik ve geç ergenlik olmak üzere üç evrede incelenebilir: Erken ergenlik 12-15 yaşlar arasını kapsar. Çok hızlı büyüme ve gelişme bu dönemin en temel özelliğidir. Tam ergenlik 15-17 yaşlar arasını kapsar. Bedensel, hormonal ve zihinsel değişmelere uyum sağlandığı bir dönemdir.

Geç ergenlik 18-21 yaşlar arasını kapsar. Bireyin erişkin ruhsal ve bedensel olgunluğunu kazandığı dönemdir. 21 yaşlarından sonra üretken olan insanlar ailesine, arkadaşlarına, ülkesine karşı bir sorumluluk hisseder.