Emre Kongar Hayatı Kısaca

- in Biyografi

Emre Kongar Hayatı Kısaca, Emre Kongar kaç yılında nerede doğdu, önemli eserleri nelerdir? 

Emre Kongar (1941- ). Araştırmacı, yazar. İstanbul’da doğdu. Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. ABD Michigan üniversitesinde Sosyal Çalışma Yüksek Okulundan bilim uzmanlığı derecesiyle mezun oldu. Türkiye’ye dönüp Ankara Hacettepe üniversitesinde öğretim üyeliğine başladı. Daha sonra bu üniversitede açılan Sosyal Çalışma Yüksek Okulunun müdürlüğüne atandı. Toyn-bee’den Durkheim’e, Gökalp’ten Mübeccel Kıray’a kadar klasik ve çağdaş düşün-fikir adamlarının toplumsal değişme konusundaki düşünce ve görüşlerini sergilediği, toplumsal değişme kavramını incelediği, çağdaşlaşma ve devrim konularını işlediği “Toplumsal Değişme” (1972) eseriyle sesini duyurdu. Türkiye’nin toplum yapısını köklü bir biçimde incelemeye başladı. Türkiye’nin İmparatorluktan günümüze kadar geçirdiği dönüşümlere yönelik olan bu İnceleme ve çalışmalarını “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı” adlı kitabında topladı. Bir ara, Kültür Bakanlığı Yüksek Danışma Kurulunda görevlendirildi. Toplumbilim ve sanat konularına ilişkin yazılarını Milliyet gazetesi ile Milliyet-Sanat ve Gösteri dergilerinde yayınlayan Kongar, Hürgün gazetesinde makaleler yazmaktadır (1985).

Eserleri: Toplumsal Değişme (1972), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (1976), Atatürk ve Devrim Kuramları (1982), Türk Toplumbilimcileri (1982), Demokrasi ve Kültür (1983).

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2736