Domuzlar Nasıl Beslenir, Neler Yer, Özellikleri

- in Hayvanlar

Domuzlar nasıl beslenir? Domuzlar ne yer, özellikleri, çeşitleri. Domuzlar, çimen ve benzeri bitkilerle beslenirler. Bilindiği gibi domuzlar pis hayvan değildir

Domuzlar, kısa bacaklı, ağır vücutlu, kısa kuyruklu (genellikle kıvırcık) ve hortum burunlu hayvanlardır. Çiftlik domuzları, pürüzsüz bir deriye sahip olmalarına rağmen çoğunluğu kaba ve sert kıllı bir deriyle kaplıdır.

Evcil domuzlar, derileri ve etleri için çiftliklerde beslendikten sonra öldürülen hayvanlardır. Bu domuzlar yüzyıllar süren bir süreç sonunda evcilleştirilmiştir. Yaban domuzları güçlü ve kendilerini savunabilen hayvanlardır. Dünyanın birçok bölgesinde, en çok da ormanlık alanlarda yaşarlar. Afrika yaban domuzu ve Avrupa, Afrika, Asya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan yaban domuzunu içine alır. Avrupa yaban domuzları, evcil domuzların atalarıdır. Yaban domuzları kahverengi ya da gridir.

Yaban domuzlarının çoğu, saklanmak ya da uyumak için çalı çırpıyla kaplı barınaklar yapar. Dişi domuzlar, yavrularını bu barınaklarda doğurur (5-6 yavru). Yavrular ilk birkaç gün boyunca barınakta kalır.

Yaban domuzları uysaldır, fakat saldırıya uğrarlarsa, kendilerini uzun ve sivri dişleriyle savunurlar. Dişlerini silah olarak kullanırlar.

Domuzlar, çimen ve benzeri bitkilerle beslenirler. Genellikle özel bir kemikle güçlendirilmiş hortumlu burunlarını kök kazmak için kullanırlar. Bununla birlikte domuzlar otobur hayvanlar değildir. Çiftlik domuzları mısır, tohum, balık ya da eti de içine alan kırıntılarla beslenirler.

Bilindiği gibi domuzlar pis hayvanlar değildir. Fakat bazen belki de serin kalabilmek için kendilerini çamura batırırlar.

Orta ve Güney Amerika’da yaşayan pekariler domuza benzer ve onun gibi davranır; fakat domuzla aynı grupta değildir. Bir saldırı halinde, tekmişçesine karşı koya-bilen büyük gruplar halinde dolaşırlar.

Yaban Domuzu: Avrasya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’da yaşayan, evcil domuzdan daha iri, sert kıllı, başı kocaman ve üçgenimsi, kesici-dişleri çenesinden taşkın, hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenen, ekili alanlarda büyük zararlara yol açan, çiftt oynaklı, son derece çevik ve iyi yüzücü, yabanıl domuz türlerini içeren cins. Türkiye’de en yaygın görülen türü bayağı yaban domuzudur.