Develer Hakkında Bilgi

- in Hayvanlar

Develer Hakkında Bilgi. Tek Hörgüçlü Deve Nedir? İki Hörgüçlü Deve Nedir? Develer nasıl yaşar, ne yer? Develer ile ilgili bilgi.

Develer, çölün en büyük hayvanlarıdır. Sert iklime ve susuz çevre koşullarına iyi uyum sağlamışlardır. Yüzyıllar önce evcilleştirilmişler ve vahşi doğada ağır yükleri uzun mesafeler boyunca taşımakta kullanılmışlardır.

Develerin vücutları, su tasarrufu yapabilecek biçimde çöl koşullarına uyum sağlamıştır. Terlemezler ve çok az su kaybederler. Ama en önemlisi, bir deve, vücut ağırlığının % 40’ını kaybederek su içmeden uzun süre dayanabilir. Deve suya ulaşır ulaşmaz kaybettiği suyu yerine koyar ve bir seferde 50 litreden fazla su içebilir. Devenin iki parmaklı geniş ayakları, gevşek kum veya çakılda yürümek  için çok uygundur. Kum fırtınalarında burun deliklerini kapatabilir.

İki tür deve vardır ve her ikisi de evcilleştirilmiş tir. Orta Doğuda tek hörgüçlü Arap devesinin nesli tükenmiştir. Bazı evçilleştirilmiş develer de dünyanın çeşitli yerlerinde doğaya bırakılmaktadır (Afrika ve Avustralya gibi). Orta Asya çöllerinde yaşayan iki hörgüçlü deve artık vahşi ortamda nadir bulunmaktadır.

Lama ve yakın akrabası alpaka, Güney Amerika’da yaşayan otlak hayvanlarıdır. Hör-güçleri olmamasına rağmen develerle akrabadırlar. Uzun ve ince yünleri nedeniyle değerlidirler. Lamalar, yüksek dağlık arazilerde ağır yük taşımada da kullanılır.

İki hörgüçlü devenin oldukça uzun ve dağınık kürkü, yaşadığı vahşi ortamın olağanüstü koşullarında deveyi sıcak tutar.
• Deve ailesinin altı üyesi vardır: Arap devesi, iki hörgüçlü deve, lama, alpaka, guanako ve vikunya.
• Develerin hörgüçleri, zor koşullarda kullanılmak üzere su değil, yağ içerir.
• Arap devesinin diğer develerden daha uzun bacakları vardır ve iki hörgüçlü deve kadar ağır yapılı değildir.