Denizyıldızı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

- in Hayvanlar

Denizyıldızı nedir? Denizyıldızının özellikleri, üremesi, çeşitleri. Denizyıldızı hakkında bilgi. 

Denizyıldızları balık değildir, derisi-dikenliler denilen hayvan grubuna dahildirler.

Denizyıldızları ve yakın türler birbirlerine pek benzemezler: Ortak olan tek bir yönleri vardır, o da radyal (merkezden çıkan) simetridir. Bunun anlamı, vücutlarının dairesel bir plana sahip olduğudur. Alttan yarıya kestiğinizde iki parça da aynı denebilecek kadar simetrik olur.

Denızyıldızlarının beş kolu vardır. Bazılarında yol gösterici bir kol daha bulunur; ancak diğer kollar her yöne hareket edebilir. Denizyıldızı bir kolunu kaybettiğinde yeni bir kol daha çıkarabilir. Denizyıldızının ve yakın türlerin altında hortum ayağı adı verilen yüzlerce küçük ve yumuşak çıkıntı bulunur. Her biri deniz suyuyla doldurulmuş bir balona benzer ve bir emici doku bulunur. Böylece denizyıldızı, yiyeceği tutabilir ve zemini kavrayarak yürüyebilir.

Denizhıyarları denizyıldızlarına yakındırlar; ancak aralarında benzerlik görmek güçtür. Denizyıldızları gibi birçoğunda beşer sıra halinde hortum ayaklar bulunur. Bu ayaklar deniz dibinde sürünmekte kullanılır.

Dünyada 1600 farklı denizyıldızı türü vardır.

Denizkestaneleri diken derililer grubun-dandır. Bazen dikenler kadar, zehirleri ile de koruma sağlarlar. Yüzücülerin denizkestanelerine sürtünmekten ya da üstlerine basmaktan kaçınmaları gerekir, çünkü dikenler batabilir.