Çökelez Dağı Efsanesi

- in Efsaneler

Çal, bağlı bulunduğu Denizli İlimizin 67 km. kuzeyinde, Çökelez Dağı eteklerinde kurulmuş küçük bir ilçe merkezimizdir. Çökelez Dağı, Büyük Menderes Ovası’nın ortasında yükselir. Bu dağa bu adın verilmesinin, benzer motiflerle süslü çok hikâyesi vardır. Aşağıda bunlardan birini veriyoruz:

Vaktiyle müslüman Türklerle küffar arasında bir savaş yapılmaktadır. Zamanla savaş bu dağın eteklerine intikal eder. Çarpışma esnasında Türklerden Ellez adlı bir yiğidin kafası kopar. Ellez bu duruma rağmen hemen düşen kafasını koltuğunun altına alır ve düşmanın üzerine doğru koşmaya başlar.

Yiğit Eliez’in komutanı ise onun bir ara kötü durumda olduğunu görür; düşmandan kendisini koruması için de arkasından bağırır:

Çök Ellez, çök Ellez

Bu emir üzerine hemen Ellez olduğu yere çöker ve o anda ruhunu teslim eder, şehitlik mertebesine ulaşır.

Zamanla bu hadise unutulmaz ve yiğit er Eliez’in şehit düştüğü bu tepeye Çökelez / Çökelez Dağı adını verirler.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi