Güncel Bilgiler

Çocuklar Neden Korkar? Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda korkunun nedenleri nelerdir? Çocuklar neden korkar, uzmanlar korkunun kaynağı olarak neyi görüyorlar.

Psikanaliz uzmanları çocukta oluşan korkunun şuuraltı cinsiyet çağrışımları ile dışarıdan aldıkları biyolojik tesirler ve uyarıcılardan kaynaklandığını söylemektedirler. Fakat korkunun sonradan öğrenilmesinde büyüklerin tavırlarının ve telkinlerinin etkin rol oynadığı, çocuğun çevresinden görerek eşyadan ve insanlardan korkmaya başladığı görülmektedir.

Yetişkinlerin disiplin sağlama amacıyla telkin ettikleri canlı-cansız tipler ve sözler, çocukta korkuyu oluşturmakla kalmayıp, daha ileri götürerek marazi bir hal aldırmaktadır. Pek çok ruh hastalıkları ilk yetişme çağında karşılaşılan korku, heyecan ve nefretin tesiriyle meydana gelmektedir. Psikanalistler, insanı tedavi ederken geçmiş günlerine, çocukluk hatıralarına ve yaşadığı olaylara giderek hastalığa doğru çözüm getirmektedirler. Gerçekte günümüzdeki çocukların ve gençliğin büyük bölümü korku içindedir.

Jersjld ve Holmes’in 1935 yılında 300 genç üzerinde yaptığı anket araştırmasında bin çeşit korku içinde olduklarını, çocukluktaki etkilerin bugünkü korkularını oluşturduklarını öğrendi. Ayrıca savaş ve felaketlerin yanı sıra paniklerin sebebinin korku olduğu ve ölenlerin çoğunun da korkudan dolayı öldüğü bilinmektedir. Savaşlardaki pek çok insan korkudan ölmüştür. Hitler, savaş psikolojisi olarak korkudan yararlanmasını, kitleleri korkutmasını ve mağlup etmesini bilmiştir. Arap edebiyatında felaketin bir bölgeye gideceği ve 5.000 kişinin canını alacağı geçmekte, sonradan 50.000 kişinin öldüğü öğrenilince bunlardan pek çoğunun korkudan öldüğü anlatılmaktadır.

Korkunun pek çok çeşitleri vardır. Korku, bilinçli ve bilinçsiz, hakiki ve hayali olarak sınıflara ayrılır. Hakiki korku tabiat oluşları ve felaketler karşısında oluşur. Korku, normal, büyük ve en büyük olarak üç gruptur. Korkunun dereceleri şüphelenme, çekinme, heybet, haşyet, dehşet ve azaptır. Korkunun öğrenilmesi belirli şartlar içinde deneyim ile hoşa gitmeyen bir hayat tecrübesi ve başkalarını taklit sonucu ortaya çıkar.

Korku olayında kalp kasları görevini yapamaz, solunum hızlanır, göz bebekleri irileşir, kan deriden çekilir, dişler çatırdar, küçük-büyük abdest kontrolü zayıflar, sık sik yutkunma başlar, mide bölgesinde spazmlar oluşur,hafıza,çağrışım ve dikkat gücünü kaybeder, böbreküstü guddelerin ifrazatı artar ve kan sinire girer.

Belli başlı türleri şunlardır: yüksek yerden korkma (akrofobi), açıklıktan korkma (agorafobi), gökgürültüsü ve şimşekten korkma (astrafobi), kandan korkma (hematofobi), yalnızlıktan korkma (monofobi), karanlıktan korkma (niktofobi), hastalıktan korkma (patofobi), hayvanlardan korkma (zoo-fobi), kapalı yerden korkma (klostro-fobi) vb.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı