Çin Tarihi Özet, Antik Çin Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

- in Tarih

Çin Tarihi Özet. Antik Çin Tarihi Hakkında Kısa Bilgi. Çin uygarlığının tarihi gelişimi ve Çin devrimi hakkında kısaca bilgi.

Çin uygarlığı, en eski uygarlıklardan biridir. En az MÖ 2000’den 20. yy.a Çin, her biri yönetimdeki imparatorun ailesinin adıyla anılan bir dizi ‘hanedan’ tarafından yönetilmiştir. Hakkında çok şey bildiğimiz ilk dört hanedan Şang, Zhoıı, Qin ve Han’dır (yaklaşık MÖ 1500- MS 220). Çin’i tek bir ülke olarak birleştirdiler, sulayarak pirinç yetiştirmeyi geliştirdiler ve kuzeyden gelen Türkleri dışarıda tutmak için Çin Seddi’ni inşa ettiler. Budizm, Çin’e bu dönemde geldi, sanat dalları ve edebiyat gelişti. Konfüçyüs gibi filozoflar çok saygı gördü.

Tang ve Song hanedanları (618-1279), Çin, Orta ve Güneydoğu Asya’nın büyük bölümünü yönetti. Ülke sonra Çin Seddi’ni geçip Yuan Hanedanı’nı (1279-1368) kuran Moğollor tarafından fethedildi. İtalyan tacir Marco Polo, Çin’i bu zamanda ziyaret etti.

Devrim

1368’de Yuanlar, ülkeyi 1644’e kadar yönetecek olan Çinli Ming Hanedanı tarafından yenilgiye uğratıldı. Pekin, Ming imparatorları tarafından planlandı. Merkezde Çin imparatorlarının 1911’e kadar yaşamaya devam ettiği Yasak Şehir denilen bir saray vardı.

Portekizli kaşifler 1517’de Çin’e tekneyle vardıklarında güçlü, iyi düzenlenmiş, kültürlü; ama esnek olmayan ve değişime karşı isteksiz bir toplumla karşılaştılar. 19. yy.da Çin’in gücü azalmıştı. Çin’le ticaret yapan Avrupalılar, Çin limanlarını ele geçirmek için çeşitli bahaneler buldular, İngilizler bu şekilde 1842’de Hong Kong’un kontrolünü ele geçirmiştir.

1900’de birkaç Batı eğitimi almış Çinli, ülkelerinin Avrupalılar tarafından bölünüp kolonilere dönüştürüleceğinden endişe duymaktaydı. 1911’de Sun Yat-sen’i cumhurbaşkanlığına seçtiler. 1912’de saray tarafından ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilen Yüen Şikai, imparatoru tahttan çekilmeye ikna etti ve cumhuriyet ilan edildi.