Cebir Nedir, Ne İşe Yarar Kısa Bilgi

- in Dersimiz

Cebir kim bulmuştur, Matematik terimi olan cebir ne işe yarar, Doğrusal cebir için vektör tanımı.

Cebri, matematiksel problemleri çözmek ve sayı dizilerini incelemek için kullanırız. Cebirde bilinmeyen sayılar “x” ve “y” gibi harfler ya da sözcüklerle gösterilir. Bilim adamları cebri, problem çözmekte ve bir deneyin sonucunda ne olacağını tahmin etmekte kullanır.

Bir sayı düşünün. İkiye katlayın. 6 ekleyin. Bu sayıyı 2’ye bölün ve sonra da ilk düşündüğünüz sayıyı düşün. Hangi sayıyla başlarsanız başlayın, elde edeceğiniz sayı her zaman 3’tür. Bunun nedenini anlamak için matematikçiler, ilk düşündüğünüz sayıyı temsil etmesi için x harfini (ya da başka bir harf) kullanarak bunu bir denklem olarak yazabilirler:

x x 2 + 6 + 2- x = 3.

Bu denklemin yanıtı her zaman 3’tür; çünkü sayı önce ikiye katlanır, sonra toplanır, sonra tekrar ikiye bölünür ve son olarak kendi çıkarılır. Diğer bir deyişle eklenen her sayı sonra çıkarılır. Matematikçiler, bilinmeyen değerlerdeki sayılar için harfleri kullanırlar; çünkü bu, işleme hangi sayıyla başlanırsa başlansın sonuçların doğru olup olmadığını kanıtlama fırsatı verir.

Denklemler

Cebir çoğunlukla bir şeyin başka bir şeyle ilişkisini gösteren bir çeşit matematiksel cümleler olan denklemlerin kullanımını gerektirir. Çoğu denklemde iki matematiksel ifade eşit (=) işaretiyle bağlanır. Örnek olarak, eşitlik şöyle okunur:
6x + 4 = 28

‘6 kere bir sayı artı 4 eşittir 28′. Burada x hangi sayıya karşılık gelir? Çoğunlukla x çeşitli, farklı sayılar olabilir. Örnek olarak, denklem şöyle okunur:
x2 + y2 = z2

Bir sayının karesi (kendisiyle çarpımı) artı başka bir sayının karesi eşittir üçüncü bir sayının karesi’. Doğru çıkan bir üçleme:
x = 3, y = 4 ve z =5.
Başka doğru yanıtları bulabilir misiniz?