Causa Principio et Uno İçeriği, Konusu, Özeti

- in Kitap Özetleri

Causa, Principio ed Uno, Giordano Bruno’nun felsefe eseri. İçinde 5 diyalog bulunan kitap 1584 yılında yayımlandı. Eserin çıkış noktası Kopernikus’un, Yer’in hareketi nazariyesidir. Bruno, evrenin birliğini ve sonsuzluğunu coşkun bir dille anlatır: Evren sadece bir merkezdir, daha doğrusu onun merkezi her yerdedir, çemberi de hiçbir yerde değildir. Evrenin birliği hakkındaki bu görüşünden Bruno, bütün varlıkların cevher bakımından özdeş ve bir olduğunu ileri süren panteist düşünceye ulaşır. Schelling’in de salt (mutlak) özdeşlik ilkesini bu kitaptan çıkardığı söylenir. 

Meydan Larousse / 4 Cilt Sayfa 69