Tarih

Tarih

Kütahya Antlaşması Nedir Kısaca

KÜTAHYA ANTLAŞMASI. Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanan antlaşma (1833). Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, ordusuyla ...

Kürtlerin Tarihi, Kürtler Nereden Geldi ( Anayurdu)

KÜRTLER, Ortadoğu kökenli eski bir kavim. Günümüzde dünyanın her köşesine yayılmış olmakla birlikte, ağırlıklı olarak Irak, İran, Suriye ve Türkiye’de yaşamaktadırlar. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Almanya gibi ülkelerde ...

Bilecik Görüşmesi Kısaca Nedir?

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara ve İstanbul hükümetlerı temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden biri. 5 Aralık 1920’de Bilecik istasyonunda Mustafa Kemal ve İsmet (İnönü) Bey ile Ahmet İzzet (Furgaç) Paşa, ...

Bhiller Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

Hindistan’ın batı ve orta kesimlerinde yaşayan yarı göçebe halk. Toplam nüfusları 2 milyonu aşan, kültürleri farklı kabileler halinde yaşayan Bhiller, tarih boyunca, Racputların, Türk-Moğol İmparatorluğumun ve İngiltere’nin yöneticileriyle ...

Beyaz Rusya Tarihi

VI. yy’dan başlayarak günümüzdeki Beyaz Rusya topraklarına Beyaz Rusların ataları olan Doğu İslav kabileleri yerleştiler. IX. ve X. yy’larda birkaç prensliğin kurulduğu bölge, evlilik ilişkileri sonucunda Kiev Rus ...

Berlin Duvarı Yıkılış Tarihi

Doğu Alman hükümetinin 1961’de Batı’ya sığınmaları önlemek amacıyla yaptırdığı duvar. Yalnızca Almanya’nın bölünmüşlüğünün değil, Doğu ile Batı Bloku arasındaki büyük çelişkinin de bir simgesi olarak, 30 yıla yakın ...