Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca Hayatı Kısa

Nasreddin Hoca Hayatı Kısa. Nasreddin Hoca nerede kaç yılında doğmuştur.  Hoca Sivrihisar’ın Hortu yöresinde 1208 yılında doğmuş, 1284’te Akşehir’de ölmüştür Nasreddin Hoca Hayatı (1208 -1284) Nasreddin Hoca bir Türk ...

Nasreddin Hocanın Çevresindeki Eşyalar

Nasreddin Hocanın Çevresindeki Eşyalar Nelerdir? Kişinin karakteri, birçok unsurun bir araya gelmesi, davranışları, dostları, ahbapları gibi şeylerle belirlenir. Yan külhani bir lâf vardır “Hani, arkadaşlarını, dostlarını söyle kim ...

Şükrü Kurgan Nasreddin Hoca Hakkında

Şükrü Kurgan, Nasreddin Hoca Hakkında Düşünceleri ve Araştırmaları Nasreddin Hoca üzerinde derli toplu, kısa fakat özlü fikirler öne süren yazarlardan biri de Şükrü Kurgan. Türk Dili dergisinin Türk ...

Nasreddin Hoca Fıkralarında Kara Mizah

Nasreddin Hoca Fıkralarında, Hikayelerinde Kara Mizahın Yeri, Önemi ve Kullanımı Hakkında Bilgi Nasreddin Hoca’nın yaşadığı XIII. . yüzyıl Anadolu tarihini özetlerken belirttiğim gibi, Anadolu Türk halkının hayatı, bu ...

Nasreddin Hocanın Hayatı İle İlgili Hikayeler

Nasreddin Hocanın Hayatı İle İlgili Hikayeler Nasreddin Hoca’nın hayatı ile ilgili hikayelerde insan ruhu yalnız ve tek varlığı içinde gösterilmektedir. Bu sırada Hoca bütün büyük komikler gibi davranır, ...

Pertev Naili Boratav Nasreddin Hoca Araştırmaları

Pertev Naili Boratav’ın Nasreddin Hoca Hakkındaki Düşünceleri, Araştırmaları, Görüşleri Boratav da bazı belgelere dayanarak Nasreddin Hoca’nın hayatı üzerinde durdu. Ancak bunu “üzerinde araştırma yapılabilecek bir sorun” olarak ortaya ...