Kültür

Kültür

Klavsen Nedir Kısa Bilgi

Klavsen nedir hakkında kısa bilgi. Klavsen. Piyano’dan önce kullanılan ve bu çalgıya esas olan klavyeli çalgı. Mekanizması, daha önce yapılmış olan epinet gibidir. Her nota için üçer tel titrerdi. ...

Kızılbaşların Adetleri İnançları

Kızılbaşların Adetleri İnançları, Kızılbaş nereden gelir, tarihi, özellikleri. Kızılbaşlık: Şii mezhebinin bir kolundan olanlar. İslam dinine bağlı olan Kızılbaşların kendilerine özgü inançları ve tapınma biçimleri vardır. Genellikle merkezden ...

Kız Kulesinin Tarihi Hakkında Çeşitli Görüşler

Kız Kulesinin Tarihi Hakkında Çeşitli Görüşler Kız Kulesi: İstanbul boğazında, Harem ile Salacak kıyılan yakınında, kayalık üzerinde tarihi deniz feneri. Deniz yüzeyinden pek az çıkan, yaklaşık olarak 35-36 m ...

Kırkpınar Güreşleri Nerede Yapılır?

 Edirne’nin Sarayiçi yöresinde her yıl haziran ayında yapılan geleneksel yağlı güreşler. Bu güreşlerin başlangıç tarihi kesin olarak bilinememekte,Türklerin Rumeli’ye geçmelerinden sonra, karakucak güreşinde küçük değişiklikler yapılarak oluştuğu ve ...

Kırımdaki Tarihi ve Kültürel Eserler

Kırımdaki tarihi ve kültürel eserler nelerdir, hakkında kısa bilgi. Kırım’da 1924-1925′ te yapılan arkeolojik araştırmalar, yörenin, sanat bakımından daha XIII ve XIV. yüzyıllarda önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir, ...

Kıbrıs Kültür ve Sanatı

Kıbrıs adası en eski devirlerden beri, Yakındoğu uygarlıklarıyla Avrupa uygarlıkları arasında bir köprü görevi yapmıştır. Coğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri pek çok deniz kavimlerinin istilasına uğramış, adaya ...