Kültür

Kültür

Eski Mısırlıların Gelenekleri Hakkında Bilgi

Eski Mısırlıların bugünkü insanlara çok aykırı gelen gelenekleri vardı. Meselâ, firavunlar kendi kız kardeşleriyle, hatta kızlarıyla evlenirlerdi. Hükümdar ailesinin kanını başka kanla karıştırmamak düşüncesiyle başvurulan bu yol sülaleleri ...

Korent Üslubu Nedir, Özellikleri, Tarihçesi

KORENT ÜSLUBU. Hellenistik Dönem de yaygın olan mimari üslup. Yunanistan’da özel yapı biçimidir. Dor ve iyon üsluplarından sonra heykeltıraş Kulli-makhos tarafından biçimlendirildiği sanılmaktadır. İnce, zarif ve üzerinde yivler ...

Sultan Sencer Türbesinin Mimari Özellikleri

Sultankale’nin merkezinde Eski Merv mimarisinin esas ve çok büyük eseri olan Sultan Sencer Türbesi bulunuyor. Onun çağdaşları türbesi için, “Onun mavi (gök) kubbesi bir günlük yoldan gözüküyor” diye ...

Babil Sanatı Kısaca

Geleneklerinin türdeşliğiyle olduğu kadar, sanatın sürekliliğini sağlayan katkıların karın açıklığıyla da dikkati çeken Babil sanatı, birbirini izleyen yükselme, gerileme ve çökme dönemleriyle, Babil tarihinde görülen çelişkili durumları yansıtır. ...

Destanlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Destanlar nasıl ortaya çıkmıştır? Bir destan nasıl oluşur? Destanların asıl kaynakları nelerdir? Destanlar nasıl meydana gelmiştir? Destan sözcüğü dilimize farsçadan geçmiştir. Farsçada Dasitan, Zaloğlu Rüstem diye bilinen kahraman ...

Kolombiya Kültür Sanat Faaliyetleri

Kolombiya Kültür Sanat Faaliyetleri, Kolombiya edebiyatı, önemli sanatçıları, ressamları hakkında bilgi. Kültür ve sanat XIX. yüzyılda resim az ilgi görmüş, ancak dönemin sonuna doğru Fransız gerçekçiliği ve izlenimcilik ...