Kitap Özetleri

Kitap Özetleri

Karmen Kitap Özeti

Karmen Kitap Özeti. Karmen kitabı yazarı kimdir, eserin özellikleri nelerdir, Eserin içeriği hakkında bilgi. Carmen (Karmen), Prosper Merimee’nin 15 ekim 1845’te la Revue des Deux Mondes dergisinde yayımlanan ...

Ömer Seyfettin Bomba Hikayesi Özeti

Ömer Seyfettin Bomba Hikayesi Özeti; Bomba, Ömer Seyfeddin’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan hikayesi (1909). Balkan savaşından önceki yıllarda, Makedonya’da komitacıların ürkütücü yaşayışlarını. entrika ve zulümlerini anlatır. Dışarıdan milli kurtuluş ...

Bir Tereddütün Romanı Konusu Nedir

Bir Tereddüdün Romanı, Peyami Safa’nın romanı (1933). Bir romancının iki kadın arasındaki tereddüdünü hikaye eder. Romancı, Mualla ile evlenmek ister. Ama kimliğini bilmediği, esrarengiz Vildan kendisini daha çok meşgul ...

Birtakım İnsanlar Konusu Nedir?

Bir Takım insanlar, Sait Faik’in (Abasıyanık) romanı (1952). Büyük tutkuları olmayan, yaşadıkları dünyayı ve insanları seven kişilerin (fakir balıkçılar, berberler,’ sarhoş baba, aylaklar, hırsızlar, fahişe ve esrarkeşler) hayat ...

Bir Sürgün Romanın Konusu Nedir?

Bir Sürgün, Yakup Kadri Karaosmanoğlunun romanı (1937). Batı kültürüyle yetişen doktor Hikmet’in sürgün gittiği İzmir’de, hastahanedeki işinin dışında tek zevki, frenk mahallesinde dolaşıp Fransızca dergiler okumaktır. Hayalinde ideal ...

Bir Millet Uyanıyor Filminin Özeti

Bir Millet Uyanıyor, Muhsin Ertuğrul’un çevirdiği Türk filmi (1932). Ertuğrul’un Ateşten Gömlek (1923) ile Ankara Postası’ndan (1928) sonra yeniden Kurtuluş savaşı konusunu işler. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun senaryosuna dayanır. ...