Hayvanlar

Hayvanlar

Boa Yılanı Hakkında Bilgi

Boagiller ailesine giren 6 cinste toplanan 50 kadar yılana verilen ortak ad. Yaşayan yılanların en irileri boagiller ailesinde toplanır: Boalarla yakın akraba olan pitonlar, Güney Amerika’da suda yaşayan ...

Bizon Nasıl Bir Hayvandır?

Doğu Avrupa ormanlarında ve Kuzey Amerika çayırlarında yaşayan, boynuzlugiller ailesinden iki türün ortak adı. Kuzey Amerika’da yaşayan Amerika bizonunun (Bison bison) erkeğinin ağırlığı 900 kg’ı, omuzdan yere yüksekliği ...

Bit Nedir? Bit Çeşitleri Nelerdir?

Bit; Kuşlarda ve memelilerde dış asalak olarak bütün küçük, yassı ve genellikle kanatsız böcekleri belirten genel ad. Bit diye nitelenen böcekler başlıca 3 öbekte toplanabilir: Kitap bitleri, tüy ...

Müren Balığı Zehirli Mi?

MÜREN. Mürenler yılanı andıran gövdeleri, saldırgan davranışları, güçlü dişlerle donanmış geniş ağızlarıyla denizlerin en korkutucu balıkları arasında sayılır. Yılan balıklarında görüldüğü gibi iyice uzamış olan gövdeleri genellikle kalın ...

Ayılar Hakkında Bilgi

Ayılar hakkında bilgi. Ayıların özellikleri nelerdir? Ayılar büyük hayvanlardır. En büyük ayı, büyük bir aslanın üç katından daha ağırdır. Donmuş Arktik’ten tropikal ormanlara kadar çeşitli doğal ortamlarda yaşarlar. ...

Yırtıcı Kuşlar Hakkında Bilgi

Kartallar, doğanlar, akbabalar gibi avcı kuşlar ya da avlanan kuşlar, diğer hayvanları yemek için avlamak ve öldürmek üzere olağanüstü donanımlı kuşlardır. Kancalı gagaları, pençeli güçlü bacakları vardır. Görüşleri ...