Halk Oyunları

Halk Oyunları

Oyun Folklorun Doğuşu

Türkler, birlikte yaşama önemli ölçüde değer veren, törelerine bağlı, yaratıcı insanlar olarak kabul edilir. Tarihte ilk Türk uygarlıklarından Şamanların, Hunluların, Oğuzların günümüze uzanan belgelerinden, geleneklerine bağlı olarak yapılan ...

Halk Oyunları Nasıl Ortaya Çıktı Kısaca Bilgi

Halk Oyunları Nasıl Ortaya Çıktı? Halk Oyunlarının ortaya çıkışı ile ilgili kısaca bilgi. Halk Oyunları Toplumların, hemen hepsinde çok eski çağlardan beri vardır. Henüz elbise giyme gereğini idrak ...

Halk Oyunları Nasıl Öğretilir?

Halk Oyunlarının Öğretiminde İzlenecek Yol ve Yararlanılacak Yöntemler 1. A-Teorik olarak oyunun anlatılması; yöresi, adı, varsa öyküsü, oyunun yöresel Özellikleri, oyun formu hakkında kısa bilgilerin verilmesi B- Hareketlerin ...

Konularına Göre Halk Oyunları

Konularına ve İçeriklerine Göre Halk Oyunları Oyunlar konuları itibarıyla birçok ayrım ve birbirinden farklı özellikler göstermektedirler. Örneklemeler vererek açıklamalar yapmak gerekirse şunları söyleyebiliriz: a) Bir ayrım oyuncuların cinsiyetlerine ...

Halk Oyunları Kıyafetleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

Halk Oyunları Kıyafetleri Hakkında Bilgi. Halk oyunlarında hangi kıyafetler giyilir. Bölgelere göre halk oyunlarında giyilen kıyafetlerin isimleri, özellikleri Marmara Bölgesi Halk Oyunları Kıyafetleri Nelerdir, Halk Oyunları Kıyafetleri İsimleri ...

Zeybek Oyunun Tarihçesi, Tarihi

Zeybek oyunu nasıl ortaya çıkmıştır. Zeybek oyunun tarihi hakkında kısa bilgi Zeybekliğin tarihi, Ege yöresinin uygarlık tarihi ile yaşıt tutulmuştur. M.Ö. 3000 yıl önceleri de Ege Denizi ile ...