Halk Oyunları

Halk Oyunları

Bar Oyunu Nerede Oynanır, Bar Oyunu Kıyafetleri Nelerdir

Bar oyunu nerede oynanır, Bar oyununda hangi kıyafetler giyilir. Kadın ve Erkeklerin bar oyununda giydiği kıyafetlerin özellikleri nelerdir Bar. Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Kars, ...

Artvin Barı Nedir? Kısaca Bilgi

Artvin Barı Nedir, Oyun Hakkında Kısaca Bilgi Artvin Barı: Artvin ve dolaylarında, genellikle erkekler tarafından oynanan bir halk oyunu. Bu oyunda, çalgı olarak Tulum yahut Tulum-Zurna denilen bir ...

Halk Oyunları Alanındaki Çalışmalar

Halk Oyunları Alanındaki Çalışmalar Nelerdir? Ülkemizde Halk Oyunlarının Tarihsel Gelişimi.  Halk Dansları çalışmalarında, yöntem konu, kadro alan gibi kuramsal bilgiler yanında araştırma, inceleme, derleme ve gösteri gibi uygulamalarla ...

Halk Oyunlarımızın Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

Halk Oyunlarımızın Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi Ülkemizde halk oyunlarının sosyal çalışmalarda, eğitimde, kültürde ve diğer alanlarda değerlendirilmesi ancak son yıllarda önem kazanmıştır. “Oyun, kültürün doğuşunda başlıca etkendir.” Buna ...

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Dans Kavramı

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Dans Kavramı İlkel toplumlarda raksın anlamı o kadar önemlidir ki her hareketi başka başka olayların temsili sayılmaktadır. Örneğin; bugün bile, Amerika yerlileri ve Afrika ...

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Halk Oyunlarının Yeri

İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Halk Oyunlarının Yeri İlkel insanlarda hayat, düşüncelerle değil devinimlerle başlamıştır. Bu insanların teori ile pratiği birbirinden ayıramadığı ve zihinsel soyutlamanın hayatlarına yeterince girmediğini görmekteyiz. ...