Efsaneler

Efsaneler

Dilek Kayası

Kayseri’nin Dere Mevkin’de büyük bir kaya parçası vardır, Bölge halkı buna Dilek Kayası adını vermiştir. Anadolu’muzun dört bir yanındaki binlerce kayaya olduğu gibi bu kayaya da öze! bir ...

Gülek Boğazı Efsanesi

Güney Anadolu ile İç Anadolu’yu birbirinden ayıran Toros Dağlan, ancak pek az yerde geçit verir. Bu geçitler yardımı ile ulaşım sağlanır ve Torosların zümrüt bağrından geçilerek bir uçtan ...

Yılan Neden Sürünür

Hazreti Âdem Cennet’te iken Şeytan onu kandırmak için çeşitü hileler düşünür. Eğer Cennet’e girebilirse yasak meyveden Âdem’e yedirecek ve onun da günahkâr olmasını sağlayacaktır, Cennet’in kapıcısı ise yılandır. ...

Hz Ali ve Kedi

İslamın  ulularından, dördüncü halife ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in damadı Hazret! Ali ile ilgili olarak anlatılan pek çok menkabe vardır. İslâmın bu güçlü kılıcı, her evde, her müslümanda birkaç ...

Sinek Neden Vızıldar

Hayvanlarla ilgili efsaneler daha ziyade, onların bir özelliğinin açıklanması şeklinde olurlar, iyice araştırılırsa her hayvanla ilgili bir veya iki efsanenin tesbit edileceği muhakkaktır. Bunların hepsi, o hayvan hakkındaki ...

Kaplumbağa Efsanesi

Masaldaki tembel tavşanı geçen kaplumbağayı hepimiz hatırlarız. Aynı hızla menzile ulaşan bu hayvanın, İstirahatına düşkün olan tavşanı yenmesi, onun, hayatının daha sonraki devrelerine rastlar, Çünkü kaplumbağa da vaktiyle ...