Efsaneler

Efsaneler

Afyon Efsaneleri ( Afyon Kaplıcaları Efsanesi)

Afyon Efsaneleri , Afyon İline Ait Efsane Örnekleri ( Afyon Kaplıcaları Efsanesi) Afyon, çok eski çağlardan bu yana kaplıcaları ile ün salmıştır. Uzak ve yakın ülkelerden Afyon kaplıcalarına ...

Elazığ Efsaneleri ( Ağın Aladağla Böğürlü Efsanesi)

Ağın ve çevresinde efsaneler üzerine henüz kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılmış değildir. Ancak Ağın ve köylerinde halk arasında anlatılan Efsaneler değerlendirildiğinde bunun zengin bir kaynak oluşturduğu görülecektir. ...

Çökelez Dağı Efsanesi

Çal, bağlı bulunduğu Denizli İlimizin 67 km. kuzeyinde, Çökelez Dağı eteklerinde kurulmuş küçük bir ilçe merkezimizdir. Çökelez Dağı, Büyük Menderes Ovası’nın ortasında yükselir. Bu dağa bu adın verilmesinin, ...

Celal Baba Efsanesi

Doğu Anadolu’muzun serhat şehri Kars, 40 yıl kara günlerde kaldıktan sonra tekrar bizim olmuş, bu arada yiğit Türk evladı pek çok kahramanlıklar göstermiştir. Türklerin Anadolu’ya açıldıkları kapı olan ...

Kurşun Çavuş Efsanesi

Serhat şehrimiz Kars, yiğitlik destanları ve efsaneleriyle doludur. Yarım asra yakın karagünlerde kalan Kars’ımız, bugün, ebediyyen Türk olmanın, Türk kalmanın gururu ile doğu hudutlarımızı beklemektedir. Bu ilimizin Posof ...

Üçler Efsanesi

Üç, yedi ve kırk sayılarının islâm dininde büyük bir değer taşıdığı bilinmektedir. Halk arasında söylenen üçlere, yedilere, kırklara karışmak deyimi bunun en güze! örneğidir. Bu sayılardan en küçüğü ise ...