Edebiyat

Edebiyat

Deyim Nedir Kısaca Bilgi

Deyim Nedir? Genellikle gerçek anlamı dışında kullanılarak bir düşünceyi, durumu, olayı ve algıyı anlatan kalıplaşmış söz öbeği. Örnek: Gönlünden kopmak; hariçten gazel okumak; ileri geri konuşmak …vb. Deyimler ...

Dolaylı Anlatım Nedir Kısaca Bilgi

Dolaylı Anlatım Nedir, Dolaylı Anlatım Hakkında Kısaca Bilgi Dolaylı Anlatım; Özellikle öyküleyici anlatımla yazılmış, öykü, roman gibi yazınsal türlerde olayların, olayın kahramanlarının ağzından değil de yazarın ağzından anlatılmasına verilen ...

Dolaysız Anlatım Nedir Kısaca Bilgi

Dolaysız Anlatım Nedir? Dolaysız Anlatım Hakkında Kısaca Bilgi Dolaysız Anlatım; Öyküleyici anlatımla yazılmış, öykü. roman gibi yazınsal türlerde olayların özellikle konuşma sözlerinin, yazarın ağzından değil de kahramanlarının ağzından ...

Bağlaç Nedir Kısaca Bilgi

Bağlaç Nedir, Bağlaç Hakkında Kısaca Bilgi Anlamca birbiriyle ilgili tümceleri, kavramları ya da görevdeş öğeleri bağlamaya yarayan sözcüklere Bağlaç denir. Bağlaç Çeşitleri ve Örnekleri Örneğin; ve, veya (ya ...

Ek Nedir Kısaca Bilgi

Ek Nedir? Ek: Sözcük sonlarına gelerek sözcüğün anlamında değişiklik yapan ya da sözcüklerin görevlerini belirtmeye yarayan parçalardır. Ek Hakkında Kısaca Bilgi Dil bilgisinde takı sözcüğüyle aynı anlamda kullanılır. ...

Deneme Nedir Kısaca Bilgi

Deneme Nedir? Deneme; Yazarın, herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini kesin kurallara varmadan, iddiasız, içten ve özgür bir biçimde anlattığı çoğunlukla kısa düz yazı Deneme Hakkında ...