Edebiyat

Edebiyat

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Kısa Bilgi

Dede Korkut, İslamlıktan önceki Türk ozanlarının toplum içindeki şairlik, bilicilik (kahinlik), musikicilik gibi görevlerini kendinde toplamış, onları İslami bir renk altında sürdürmüştür. Dede Korkut Hikayeleri, konularını, halkın günlük ...

Baltık Dilleri Nelerdir?

İslav ve Germen dillerini de içeren Hint-Avrupa dilleri öbeğinde yeralan dil alt öbeği. İki Baltık dili (Litvanya dili ve Letonca) günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Aynı alt öbekten eski ...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri Kısaca

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nedir? Cumhuriyet Döneminde yeni Türk alfabesinin kabulü, dilde sadelik hareketi, halk evlerinin çalışmaları, öğretimin birleştirilmesi gibi inkılapların etkisi ve Cumhuriyet’in ilanı ile edebiyatımız açısından ...

Divan-i Lugati't Türk Nedir Kısaca Bilgi

Divan-i Lugati’t Türk Nedir? Divan-i Lugati’t Türk Hakkında Kısaca Bilgi Divan-i Lugati’t Türk; Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazdığı Türkçe-Arapça sözlük. Sözlükte 7500 dolayında Türkçe sözcüğe yer verilmiştir. ...

Çekim Ekleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Çekim Ekleri Nedir? Eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmeyen, onu sonraki sözcüğe bağlayan eklere Çekim Ekleri denir. İyelik ekleri, zaman ve kişi ekleri, ad-durum ekleri, tamlama ekleri ve ...

Bağlam Nedir Kısaca Bilgi

Bağlam Nedir?  Bağlam terimi genel olarak üç anlamda kullanılır: 1. Bir metinde sözün gelişi. 2. Olaylar, durumlar ve ilişkilerin birbiriyle bütünlük oluşturması. 3. Sözcüğün temel anlamı “demet”, “deste” ...