Edebiyat

Edebiyat

Sözlü Edebiyat Nedir? Sözlü Edebiyatın Özellikleri

Yazıya geçirilmeyen edebiyat ürünlerinin tümüne ve anonim halk edebiyatı ürünlerine genel olarak sözlü edebiyat adı verilir. Yazının yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde ortaya konan, nesilden nesile şifahen aktarılarak varlığını ...

Masal Nedir Kısaca

Masal Nedir Kısaca Bilgi • Olağanüstü kişilerin başından geçen olaylar anlatılır. • Evrensel konular işlenir. • Yer ve zaman belirsizdir. • Olaylar, hayal ürünüdür. • Kahramanları arasında hayvanlar, ...

Hikaye Nedir Kısaca Maddeler Halinde

Hikaye ( Öykü ) Nedir?  Gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olay ve durumları; yer, zaman ve kişiye bağlı olarak yüzeysel bir biçimde anlatan dar kapsamlı ve kısa yazılardan ...

Roman Nedir Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Roman Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, zamana ve kişiye bağlanarak anlatıldığı yapıtlardır. Konusuna göre psikolojik roman, macera romanı, köy romanı, tarihi roman, egzotik roman, bilim kurgu romanı, biyografik ...

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitapları

Roman: Şık, İffet, Mürebbiye, Metres, Tesadüf, Nimetşinas, Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Toraman, Hayattan Sayfalar, Hakka Sığındık, Son Arzu, Tebessüm-ü Elem, Cehennemlik, Efsuncu Baba, Ben ...

Hüseyin Rahmi Gürpınar Edebi Kişiliği Kısaca

Realist ve naturalist bir roman anlayışını savunan Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumsal yaşayışta Tanzimat’la başlayan ikiliği ve toplumsal yapıdaki değişmeleri konu almış, büyük konaklarda ve yalılarda yaşayan insanlardan, kenar ...