Coğrafya

Coğrafya

Beyaz Rusya’nın Toplumsal Yapısı

Halkın dörtte üçünden çoğunu oluşturan Beyaz Ruslar, Doğu İslavların bir koludurlar ve çoğunlukla ortodoksturlar. Dil ve kültür açısından Ruslara ve Ukraynalılara oldukça yakındırlar. Genellikle kırsal kesimde yerleşmişlerdir; ama ...

Beyaz Rusya’nın Yeryüzü Şekilleri, Doğal Kaynakları

Çok az engebeli düz bir ova görünümünde olan Beyaz Rusya toprakları, aşağı yukarı ortasından geçen bir tepeler dizisiyle ikiye ayrılır. Kuzey kesiminde yükselti, genellikle güney kesiminden daha fazladır. ...

Beyaz Deniz Nerede?

Rusya’nın kuzeybatı ucunda kıyı denizi. Barents denizinin kolu olan, geniş bir körfez oluşturan Beyaz deniz, batıda Karelya’yla (Karjala), doğuda Kanin yarımadasıyla çevrilidir. Yüzölçümü 90 650 km2, en derin ...

Besarabya Neresi?

Doğu Avrupa’da tarihsel bölge. Ukrayna Cumhuriyetinin güneybatı kesimi ile Moldavya Cumhuriyetinin büyük bir bölümünü içine alan, yüz ölçümü 44 421 km2 olan Besarabya, güneyde Tuna deltasıyla ve Karadeniz’le, ...

Afganistan Toplumsal Yapısı Nasıldır?

Afgan toplumu bir diller, dinler ve bölgesel topluluklar mozaiği oluşturan çekirdek aile, köy ve kabile birimlerine dayanır. Binlerce yıldır süregelen istilalar ve yerel hareketler, ülkede Orta Asya’nın aşağı ...

Safranbolu Hakkında Bilgi

Safranbolu, evleri, sokakları, camileri, türbeleri, mezarlıkları, anıtlarıyla tam bir Müze Kent görünümündedir. Homeros’un llyada adlı eserinde Paplagonya ismiyle anılan kent, çok özsel konumu nedeniyle Paleolitik çağdan bu yana ...