Coğrafya

Coğrafya

Burdur İlinin Tarihçesi Kısaca Özet

Burdur İlinin Tarihçesi Kısaca ( Özet) Burdur’un tarihi hakkında kısa bilgi. Burdur ne zaman il oldu, kimler yaşadı, eski adı neydi, hangi uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Burdur’un günümüzde ...

Biyocoğrafya Nedir? Neyi İnceler, Alt Dalları

Canlıların coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı. Bitki-coğrafyası ve hayvan coğrafyası alt dallarına ayrılan biyocoğrafyanın temel amacı, bitkilerin ve hayvanların coğrafi dağılımları konusunda bilgi toplamak, farklı yaşama alanlarını belirlemektir. ...

Bitlis İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir

Bitlis ilinde ekonominin temeli, tarla-bahçe ürünleri ile hayvancılığa dayanır. Tarla ürünlerinin başında buğday gelir. İkinci sırayı, yulaf, üçüncü sırayı darı alır. Sanayi bitkileri arasında, üretilen miktar bakımından şeker ...

Bitlis Tarihi, Bitlis İlinin Kısaca Tarihçesi

Bitlis kentinin çekirdeğini oluşturan kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bununla birlikte bütün eski kaynaklarda rastlanan bir efsaneye göre, Bitlis kalesi Büyük İskender’in buyruğuyla komutanlarından Badlis tarafından yapılmıştır; kentin ...

Bingöl İlinin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Bingöl ilinin ekonomik etkinliklerinin başında hayvancılık gelir. Hayvancılığın bu kadar gelişmesinde, otlakların geniş yer tutmasının rolü vardır: İl topraklarının yarıya yakını, çayır ve otlaklarla örtülüdür. En çok koyun ...

Bingöl Tarihi, Bingöl İlinin Kısaca Tarihçesi

Çok eski bir tarihte günümüzdeki Bingöl’ün yerinde kurulmuş olan, 1945 yılına kadar Çapakçur adıyla bilinen yerleşme yerinin hangi dönemde kurulduğu ve eski çağlarla ilgili tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ...