Büyük Harfler Nerede Kullanılır (Maddeler Halinde)

- in Dersimiz

Büyük Harfler ne zaman ve nerede kullanılır?

*Söz başı olan her cümle;
*Özler adlar (insan, hayvan, kent, şehir, köy, semt, akarsu, nehir, deniz, göl, ova, orman, ülke adları) ve benzerleri (dil, mezhep, din. ulus, tarikat adları);
*Bütün yazı başlıklarının her kelimesi; (ç) Mısra başları;
*Yazıda belirtilmek istenen kelimelerin başları;
*Gezegenlerden Merkür. Mars. Satürn, Neptün, Venüs, Jüpiter, Uranüs, Plüton adı büyük harfle başlar;
(Cümle sonunda nokta (.), iki nokta (:), ünlem (I) ve soru (?) işaretlerinden sonra gelen sözler:
(özel adlardan türetilmiş her çeşitten kelimeler;
*Saygı ve meslek unvanlarının başları;
*Kısaltmaların çoğu;
*Sayfaların üst veya alt sağ köşelerine ayrıca konulan tarihlerde ay, gün adları.
*Zooloji ve Botanik dallarında geçen. Hayvan ve Bitkilerin cins, sınıf, familya ve takım adları.